Voorjaarsnota 2019

Bijlage 5: Verbonden partijen

Het Utrecht Archief

Type Verbonden Partij

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

het Utrechts archief

Bestuursdeelname

GS in Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Overige deelnemers

Gemeente Utrecht en het Rijk

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het bestuur en draagt financieel indirect bij via de bijdrage aan het HUA. De wettelijke taken van de provincie op het gebied van de provinciale archieven toekomstbestendig en professioneel uit te voeren.

Wijziging belang

Met ingang van 1 januari is provincie toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling.

ga terug