Voorjaarsnota 2019

Programma 4. Economie en energie

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

19.115

20.482

1.367

Baten

63

63

Saldo van het programma

19.052

20.419

1.367

Mutaties in de reserves

-134

856

990

Beslag op de algemene middelen

19.186

19.563

377

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 20.482
Baten € -63
Saldo € 20.419
ga terug