Voorjaarsnota 2019

Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

93.661

95.303

1.642

Baten

4.664

4.664

Saldo van het programma

88.997

90.639

1.642

Mutaties in de reserves

32.559

34.549

1.990

Beslag op de algemene middelen

56.438

56.090

-348

 

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 95.303
Baten € -4.664
Saldo € 90.639
ga terug