Voorjaarsnota 2019

Overhead

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

46.092

48.848

2.756

Baten

7.144

7.144

Saldo van het programma

38.948

41.704

2.756

Mutaties in de reserves

411

411

Beslag op de algemene middelen

38.537

41.293

2.756

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 48.848
Baten € -7.144
Saldo € 41.704
ga terug