Voorjaarsnota 2019

Bijlage 6: Niet opgenomen claims/ bijstellingen

De Voorjaarsnota 2019 is opgesteld binnen het kader dat er geen financiële ruimte is voor extra claims of bijstellingen ten laste van de algemene middelen. In deze bijlage zijn claims/bijstellingen opgenomen die niet in het kader passen en daarom niet zijn verwerkt in de Voorjaarsnota.

Voorstel nummer

Onderwerp

Programma

2019

1

Integriteitsplan

Overhead

60

2

Versterken Financiële functie

Overhead

525

3

Ondersteuning jaarrekening 2017/2018

Overhead

140

4

Programma invasieve exoten

2

1.260

5

Verhoging budget RUD

3

164

6

Schadeuitkering faunabeheer

3

500

7

Matchmaker t.b.v. cultuureducatie in VMBO

6

88

Totaal

2.737

ga terug