Voorjaarsnota 2019

Bijlage 1: MIP / MOP Bereikbaarheid (excl. OV)

Uitbreidingsinvesteringen wegen en vaarwegen

omschrijving project

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m2018

Oorspronkelijk 2019

Realisatie
Q1 2019

Prognose 2019

Bijstelling

N198 BRAVO 3 A12 Aansluiting Woerden - Waarder 

A

42.963

20.128

42.821

-64

-151

-151

N204 IJsselveld-aansluiting A12 (corridor incl. Van Rietlaan) 

A

3.673

273

2.828

38

845

845

N210 Geluidsscherm N210

A

3.500

2.000

17

500

500

N212 Trajectaanpak*

A

3.903

2.087

2.410

1.816

-594

N221 Maatregelen Baarn 

A

140

140

140

N224 Trajectaanpak Renswoude

A

2.970

47

79

1.600

1.600

N225 Bypass rotonde N225-N226 De Donderberg 

A

514

319

15

15

0

N226 Traverse Leusden

A

3.001

191

2.603

20

398

398

N226 Faunapassage

A

4.000

13

500

500

N226 Schutterhoeflaan

A

2.352

1.645

92

707

707

N226 Spoortunnel Maarsbergen

A

51.600

30.876

2.872

237

800

800

N227 Faunapassage

A

4.500

3.290

16

1.210

1.210

N229 Bermverharding Bunnik

A

615

615

615

N233 Rondweg-oost Veenendaal

A

59.000

8.750

500

500

N233 Tidal flow Rijnbrug incl. fietstunnel

A

95.560

51.750

2.408

500

500

N237 Fietspad Mc Donalds Noord/Zuid

A

114

-40

5

154

154

N237 Fietstunnel De Bilt

A

3.611

213

92

3.398

3.398

N402 Rotonde Slootdijk

A

2.792

285

900

900

N405 Maatregelen Kamerik

A

337

337

337

N409 Verkeersveiligheids- en fietsmaatregelen 

A

177

7

23

170

170

N410 Achterdijk

A

888

9

17

879

879

N411 Verkeersonveiligheid Bunnik 

A

5.199

3.587

3.587

0

N417 Trajectaanpak

A

1.060

10

20

365

365

Provinciaals verkeersmodel

A

350

111

15

239

239

Bruto investeringen realisatiefase wegen en vaarwegen ten laste van kapitaallasten

292.819

111.968

63.528

6.012

607

20.024

14.012

Categorie A: Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet

Categorie B: Aanpassing van het totaal krediet

Toelichting
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 was er nog beperkt zicht op de kasritmes van de verschillende investeringsprojecten (MIP). Destijds is er voor gekozen deze beperkte ramingen niet op te nemen. In de loop van 2018 en begin 2019 is het inzicht in deze kasritmes verbeterd, waardoor het kasritme van 2019 voor deze projecten nu wel is opgenomen, hetgeen leidt tot een bijstelling van € 14,0 mln.

*Toelichting N212 Trajectaanpak
Zie voor de toelichting de bijstelling bij beleidsdoel 5.2 Provinciale Wegen in Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV).

Vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen 

Omschrijving project

Totaal

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2028

2029-
2048

Kunstwerken 

20.596

              112

               38

          241

     165

     165

           825

   19.050

Verharding 

102.580

          2.912

         3.988

      1.180

  3.500

 3.500

     17.500

   70.000

Vaarwegen 

7.796

              258

            258

          260

     260

     260

       1.300

     5.200

Wegmeubilair 

3.648

              550

         1.274

     1.824

Netto investeringen realisatiefase wegen en vaarwegen ten laste van kapitaallasten

134.620

3.832

5.558

1.681

3.925

3.925

19.625

96.074

Netto investeringen ten laste van kapitaallasten

134.620

ga terug