Voorjaarsnota 2019

Provincie Utrecht

Voorjaarsnota 2019

Utrecht 6 juni 2019

Inkomsten € -466.424.000

Uitgaven € 531.502.893

Inkomsten

€ -71.652.000

Uitgaven

€ 71.652.000

Inkomsten

€ -251.643.000

Uitgaven

€ 839.000

Inkomsten

€ -1.600.000

Uitgaven

€ 15.488.000

Inkomsten

€ -3.631.000

Uitgaven

€ 54.242.000

Inkomsten

€ -4.268.000

Uitgaven

€ 20.089.000

Inkomsten

€ -63.000

Uitgaven

€ 20.482.000

Inkomsten

€ -4.664.000

Uitgaven

€ 95.303.000

Inkomsten

€ -116.593.000

Uitgaven

€ 164.779.893

Inkomsten

€ -2.293.000

Uitgaven

€ 21.841.000

Inkomsten

€ -2.873.000

Uitgaven

€ 17.939.000

Inkomsten

€ -7.144.000

Uitgaven

€ 48.848.000