Voorjaarsnota 2019

Programma 2. Landelijk gebied

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

54.325

54.242

-83

Baten

3.631

3.631

Saldo van het programma

50.694

50.611

-83

Mutaties in de reserves

15.433

15.691

258

Beslag op de algemene middelen

35.261

34.920

-341

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 54.242
Baten € -3.631
Saldo € 50.611
ga terug