Voorjaarsnota 2019

Programma 7. Bestuur en middelen

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

12.123

17.939

5.816

Baten

320

2.873

2.553

Saldo van het programma

11.803

15.066

3.263

Mutaties in de reserves

147

147

Beslag op de algemene middelen

11.803

14.919

3.116

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 17.939
Baten € -2.873
Saldo € 15.066
ga terug