Voorjaarsnota 2019

Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

171.020

164.780

-6.240

Baten

116.593

116.593

Saldo van het programma

54.427

48.187

-6.240

Mutaties in de reserves

12.875

6.635

-6.240

Beslag op de algemene middelen

41.552

41.552

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 164.780
Baten € -116.593
Saldo € 48.187
ga terug