Voorjaarsnota 2019

Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Financiën

Beleidsdoel

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

171.020

164.780

-6.240

Baten

116.593

116.593

Saldo beleidsdoel excl. reserves

54.427

48.187

-6.240

ga terug