Voorjaarsnota 2019

Bijlage 3: MIP / MOP Bedrijfsvoering

MIP/MOP Bedrijfsvoering

MIP/MOP Bedrijfsvoering

MIP Software

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m 2018

Oorspronkelijk 2019

Realisatie
Q1 2019

Prognose 2019

Bijstelling

Business Intelligence Tool

A

295

0

0

0

0

295

295

HRM Systeem (Personeelsinformatie + salarissysteem)

A

1.030

0

28

980

0

1.030

50

Facilitair Management Informatie Systeem

A

472

0

277

0

0

472

472

Document Management Systeem 

A

830

0

0

730

0

830

100

Website Internet en Extranet Provincie Utrecht

A

800

0

136

720

50

800

80

E-Provincie

A

2.835

0

75

1.280

13

1.635

355

Subtotaal

6.262

0

517

3.710

63

5.062

1.352

Risico opslag programma (10%)

A

                         626

0

0

                       371

0

           506

135

Bruto investeringen software ten laste van kapitaallasten

6.888

0

517

4.081

63

5.568

1.487

MIP Provinciehuis

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m 2018

Oorspronkelijk 2019

Realisatie
Q1 2019

Prognose 2019

Bijstelling

Binnenwandopeningen

A

175

0

13

175

0

175

0

Buitenwandopeningen

A

407

0

55

0

0

407

407

Centrale elektronische voorzieningen 

A

1.000

0

110

0

11

1.000

1.000

Communicatie

A

197

0

0

0

0

197

197

Losse Gebruikersinventaris

A

120

0

0

0

0

120

120

Transport

A

250

0

83

0

97

250

250

Bruto investeringen Provinciehuis ten laste van kapitaallasten

2.149

0

260

175

108

2.149

1.974

ga terug