Voorjaarsnota 2019

Bijlage 2: MIP / MOP Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Uitbreidingsinvesteringen OV

omschrijving project

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m2018

Oorspronkelijk 2019

Realisatie
Q1 2019

Prognose 2019

Bijstelling

Uithoflijn Infra

A

321.300

281.300

311.733

0

2.372

9.567

9.567

Uithoflijn materieel

A

74.800

50.861

0

3.245

23.939

23.939

Nieuwe Tramremise

A

52.000

20.000

37.465

11.300

2.843

14.535

3.235

Busremise

A

29.800

1.494

19.000

5.905

      19.000

      0

Extra krediet Uithoflijn

0

0

Uithoflijn-meerkosten

A

59.000

24.100

0

44.000

1.775

59.000

15.000

Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn

A

20.000

10.552

5.500

861

9.448

3.948

Nieuwe Tramremise

A

10.000

1.200

0

5.000

10.000

5.000

Risicoreservering

A

13.700

0

13.700

13.700

0

Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten

580.600

326.600

412.105

98.500

17.001

159.189

60.689

Vervangingsinvesteringen OV 

Omschrijving project

Categorie

Bruto toegekend krediet

Bijdragen derden

t/m 2018

Oorspronkelijk 2019

Realisatie Q1 2019

Prognose 2019

Bijstelling

Overwegbeveiliging

A

12.000

6.208

0

229

5.792

5.792

Vernieuwde Regionale Tramlijn 

A

141.200

38.972

21.000

363

21.000

0

VRT extra krediet

A

17.289

0

0

OV-knooppunt 'Nieuwegein City'

A

7.000

0

0

0

Camera's/TFT schermen in Tram

A

1.220

320

427

0

38

793

793

Distributiesysteem*

B

6.302

6.271

0

29

31

31

Verkoopapparatuur OV winkeliers

A

700

0

0

676

700

700

DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)

A

8.800

3.435 

2.109

5.360

           358

        6.535

1.175

Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten

194.511

                   3.755

      53.987

26.360

        1.693

      34.897

        8.537

Categorie A: Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet

Categorie B: Aanpassing van het totaal krediet

*Toelichting Distributiesysteem:
Voor het Distributiesysteem was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 6,300 mln. Na afsluiten van de overeenkomst met Qbuzz is besloten extra validators aan te schaffen voor de Uithoflijn. Bij validators checken reizigers in en uit met hun OV-Chipkaart. Er zijn voldoende validators nodig om te voorkomen dat er opstoppingen en vertragingen ontstaan. Bijgestelde verwachte reizigersaantallen voor de Uithoflijn rechtvaardigden twee extra bestellingen voor validators. Verzocht wordt om in te stemmen met deze kleine overschrijding van € 2.000 en in stemmen met de totale investering uitkomen van € 6,302 mln. Het effect voor de kapitaallasten is € 200,- per jaar.

ga terug