Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

Financiën

Beleidsdoel

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

4.180

4.253

73

Saldo beleidsdoel excl. reserves

4.180

4.253

73

ga terug