Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.1 Versterken cultuur- en erfgoedsector (onderzoeken en ontwikkelen)

6.1

Versterken cultuur- en erfgoedsector (onderzoeken en ontwikkelen)

Voortgang

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 464
Baten € 0
Saldo € 464
ga terug