Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

Financiën

Beleidsdoel

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

465

464

-1

Saldo beleidsdoel excl. reserves

465

464

-1

ga terug