Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.2 Zorgdragen voor erfgoed samen met partners (hebben en houden)

6.2

Zorgdragen voor erfgoed samen met partners (hebben en houden)

Voortgang

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 10.602
Baten € -2.293
Saldo € 8.309
ga terug