Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

Financiën

Beleidsdoel

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

9.800

10.602

802

Baten

1.527

2.293

766

Saldo beleidsdoel excl. reserves

8.273

8.309

36

ga terug