Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.3 Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed (promoten en profileren)

6.3

Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed (promoten en profileren)

Voortgang

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 6.522
Baten € 0
Saldo € 6.522
ga terug