Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

Financiën

Beleidsdoel

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

6.620

6.522

-98

Saldo beleidsdoel excl. reserves

6.620

6.522

-98

ga terug