Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.4 Vergroten culturele basisvaardigheden (kennen en kunnen)

6.4

Vergroten culturele basisvaardigheden (kennen en kunnen)

Voortgang

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 4.253
Baten € 0
Saldo € 4.253
ga terug