Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

Bijstellingen

Bevrijdingsfestival (lasten € 50.000)

Vanwege oplopende kosten (o.a. beveiliging) en de structureel kwetsbare financiële situatie wordt onze bijdrage aan het Bevrijdingsfestival Utrecht structureel verhoogd met € 50.000 tot € 84.000. Betreft een aanvulling van het budget voor het BFU binnen het programma Cultuur vanuit Onvoorzien. De structurele verhoging van de bijdrage vanaf 2020 is opgenomen in de Kadernota 2020.

Omzetting inhuur naar formatie (lasten -/- € 148.000)
Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota onder mutaties Algemene middelen.

ga terug