Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

Bijstellingen

Provinciale Commissie Leefomgeving (lasten -/- 1.000)

Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota onder mutaties Algemene middelen.

ga terug