Voorjaarsnota 2019

Programma 7. Bestuur en middelen

7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht

7.4

Versterken regionale uitvoeringskracht

Voortgang

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 6.320
Baten € -2.500
Saldo € 3.820
ga terug