Voorjaarsnota 2019

Programma 2. Landelijk gebied

Financiën

Beleidsdoel

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

679

679

Saldo beleidsdoel excl. reserves

679

679

ga terug