Voorjaarsnota 2019

Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2019. De Voorjaarsnota 2019 is de eerste financiële voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar en is gebaseerd op de realisatie van de financiële cijfers tot en met maart 2019.

Sorteren op