Voorjaarsnota 2019

Programma 3. Bodem, water en milieu

Financiën

Beleidsdoel

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

11.373

11.418

45

Baten

115

358

243

Saldo beleidsdoel excl. reserves

11.258

11.060

-198

ga terug