Voorjaarsnota 2019

Programma 3. Bodem, water en milieu

3.2 Zorgdragen goede zoetwatervoorziening en kwaliteit oppervlaktewater

3.2

Zorgdragen goede zoetwatervoorziening en kwaliteit oppervlaktewater

Voortgang

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 3.763
Baten € -1.213
Saldo € 2.550
ga terug