Voorjaarsnota 2019

Programma 3. Bodem, water en milieu

Bijstellingen

Aanpassen kasritme Impuls verbeteren waterkwaliteit (lasten -/- € 150.000)
Bij de Kadernota 2019 is er € 1.175.000 toegekend voor Impuls verbeteren waterkwaliteit. Dit is onderverdeeld in een bedrag van € 900.000 voor een subsidieregeling en € 275.000 aan overige kosten. Dit met een kasritme van € 50.000 voor 2018 en voor 2019 € 1.125.000. Het kasritme voor 2019 moet echter worden uitgesplitst in 2019 € 975.000, 2020 € 75.000 en 2021 € 75.000.
Voorgesteld wordt om deze kastritmewijziging (in 2019 € 150.000) te effectueren via de Reserve projecten en om vanwege de looptijd van het project 'Impuls Verbeteren waterkwaliteit' t/m 2021, de niet bestede gelden beschikbaar te houden t/m 2021. Verder wordt voorgesteld om bij een overschot aan het eind van het jaar, dit toe te voegen aan de reserve projecten en bij een tekort dit te onttrekken uit deze reserve.  

Provinciale Commissie Leefomgeving (lasten -/- € 2.000)
Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota onder mutaties Algemene middelen.

ga terug