Voorjaarsnota 2019

Programma 3. Bodem, water en milieu

Financiën

Beleidsdoel

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

3.915

3.763

-152

Baten

1.213

1.213

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.702

2.550

-152

ga terug