Voorjaarsnota 2019

Programma 3. Bodem, water en milieu

Financiën

Beleidsdoel

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

4.274

4.274

Baten

2.697

2.697

Saldo beleidsdoel excl. reserves

1.577

1.577

ga terug